Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a sprawa polska

Tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są dla obserwatorów z zewnątrz wyjątkowe, choćby ze względu na fakt, iż kandydatami głównych partii są osoby od lat znane nie tylko wyborcom amerykańskim, ale także światowej opinii publicznej. Chociaż zainteresowanie tymi wyborami deklaruje 36% Polaków, blisko trzy czwarte (74%) uważa, że dla Polski to, kto zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest ważne. Wprawdzie również cztery lata temu większość Polaków uważała, że dla naszego kraju ważne jest, kto będzie sprawował najwyższy urząd w USA, jednak znaczenie tegorocznych wyborów dostrzega znacznie więcej osób. Wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych za nieistotny dla Polski uznaje obecnie 19% badanych, podczas gdy w 2012 roku opinię taką wyrażało prawie dwie piąte (39%).

Polacy, oceniający z punktu widzenia Polski kandydatów dwóch głównych partii w amerykańskich wyborach prezydenckich, zdecydowanie częściej sądzą, że lepszym wyborem jest reprezentująca Partię Demokratyczną Hillary Clinton niż Donald Trump z Partii Republikańskiej.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a sprawa polska

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a sprawa polska

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2016 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *