Wpływ epidemii na sytuację zawodową Polaków

Z relacji około jednej dziesiątej badanych (9%) wynika, że na skutek epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcji pracę stracił lub przestał zarabiać ktoś z ich gospodarstwa domowego. W stosunku do przełomu maja i czerwca ich liczba się nie zwiększyła.

Co najmniej jedno źródło dochodów uzyskiwanych z pracy straciło 12% gospodarstw domowych, z czego w przypadku jednego na sto (1%) utrata możliwości zarobkowania dotyczyła więcej niż jednej osoby w gospodarstwie domowym.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *