V Kongres Afrykanistów Polskich

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

zapraszają na

V Kongres Afrykanistów Polskich,

który odbędzie się 23–25 kwietnia 2018 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej 34.

Kongres Afrykanistów Polskich od roku 2007 gromadzi specjalistów różnych dziedzin nauki (m.in. etnologów, archeologów, muzeologów, historyków sztuki, orientalistów, językoznawców, ekspertów od literatur afrykańskich, politologów, ekonomistów, misjologów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnie prowadzonych badań poświęconych tematyce afrykanistycznej. Tematyka Kongresu obejmie szeroko pojęte spektrum problemów: w założeniu ma on być interdyscyplinarnym wydarzeniem o charakterze przeglądowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z tytułem i abstraktem wystąpienia należy przesłać do 15 stycznia 2018 r. na adres biuro@kongresafrykanistyczny.pl.

Wysokość opłat kongresowych:
Uczestnictwo z referatem: 300 zł (dla członków PTAfr: 250 zł),
Uczestnictwo bez referatu: 200 zł,
Studenci (z referatami i bez referatów) – 150 zł.

V Kongres Afrykanistów Polskich został objęty patronatem honorowym dwóch ministrów:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP.
Natomiast patronat medialny będą sprawować: portal Afryka.org oraz Polskie Radio Kielce.

Zobacz
Strona Kongresu

Pin It

Komentowanie zakończone.