Na UW powstało centrum, które wesprze innowacyjne działania studentów i kadry

Uniwersytet Warszawski chce wspierać studentów i pracowników naukowych w rynkowej realizacji ich pomysłów i projektów. Dlatego na uczelni powstało centrum rozwoju projektów i inicjatyw studenckich. Działalność centrum zainaugurowano we wtorek.

Centrum projektów i inicjatyw studenckich ma działać w podobnie do inkubatorów przedsiębiorczości z tym, że większy nacisk zostanie położony na rozwój kompetencji oraz realizację projektów, w tym niekoniecznie takich, które mają prowadzić do założenia firmy lub stworzenia rynkowego produktu. Obok zalążków start-upów czy spółek typu spin-off będą więc tu również tworzone podmioty NGO. Ważna jest też edukacja nastawiona na rozwój przedsiębiorczych postaw. Nowe centrum będzie też animować współpracę z przedsiębiorcami zainteresowanymi finansowaniem badań i inwestowaniem w pomysły pochodzące z uczelni.

“Stworzyliśmy nową przestrzeń, w której studenci i naukowcy mogą ze sobą swobodnie współpracować, kreować wizje, weryfikować swoje pomysły i dążyć do ich urzeczywistnienia” – powiedział kierownik centrum Jacek Sztolcman. Wyjaśnił, że jednostka ma pełnić rolę integracyjną – przyciągnąć wizjonerów i praktyków. “Staramy się budować zespoły ponad dyscyplinami, ponieważ wierzymy, że spojrzenie na dane zagadnienie z perspektyw np. fizyka, informatyka i filozofa pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną” – dodał.

Zapowiedział, że centrum działać będzie w sferze preinkubacji, czyli tam, gdzie dopiero rodzą się pomysły. Zdaniem kierownika, “aby osiągnąć sukces, ludzie muszą jednocześnie rozwijać kompetencje miękkie i indywidualne postawy przedsiębiorcze”.

Centrum ma m.in. udzielać wsparcia na każdym etapie wdrażania projektów studenckich – poczynając od poszukiwania inspiracji, przez konsultowanie pomysłów, aż po fazy inkubacyjne, w których tworzone są biznesplany, pozyskiwane finansowanie zewnętrzne i zakładane start-upy.

Kolejnym zadaniem nowej jednostki ma być przyciąganie do uczelni przedsiębiorców, a także kreowanie wśród studentów i naukowców postaw przedsiębiorczych. Centrum ma też rozwijać kompetencje miękkie – poprzez dostęp do mentorów i praktycznych warsztatów, a także ukierunkowywać na wykorzystanie dorobku naukowego w realiach rynkowych.

Centrum działa aż w trzech lokalizacjach. Główna siedziba znajduje się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh). Tam urządzono m.in. pracownię technik zaawansowanych (np. drukowanie 3D). Druga lokalizacja to Wydział Fizyki UW, gdzie znajduje się m.in. bogato wyposażona warsztatownia, pracownia optyczno-precyzyjna, sale konferencyjne i przestrzeń do pracy kreatywnej. Trzecia lokalizacja znajduje się w Instytucie Germanistyki.

W centrum będzie prowadzony jednolity program inkubacyjny. Pilotażowo jest realizowany program OGUN „Przedsiębiorczość. Otwórz głowę.” Docelowo w ramach tego przedmiotu mają być prowadzone zajęcia dla 300 słuchaczy rocznie. Dla uczestników inkubatora dostępna będzie również chmura zajęć realizowanych we współpracy z ekspertami z uniwersytetu i spoza uczelni. Są to zajęcia z obszarów marketingu, sprzedaży czy prawnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa oraz kursy, np. druku 3D, czy z obsługi wycinarek CNC. Najbardziej podstawowe treści kursu będą realizowane również w formie kilkugodzinnego warsztatu.

Uniwersytet przewidział finansowanie dla najbardziej obiecujących inicjatyw, i to już na etapie pomysłu i tworzenia biznesplanu. Sztolcman wyjaśnia, że dla pracowników UW skierowany jest program Inkubator Plus. W ramach niego jest do rozdysponowania 28 grantów na łączną kwotę 1,5 mln zł. Ponadto centrum liczy na pozyskanie partnerów do współpracy ze strony przedsiębiorców. Centrum ma już pierwszego partnera – firmę Pfizer Polska.

Centrum rozwoju projektów i inicjatyw studenckich działa przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, które od lat wspiera naukowców z UW w pełnym procesie komercjalizacji odkryć i wynalazków.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Komentowanie zakończone.