UMCS uruchomi studia doktoranckie w zakresie nauki o mediach

UMCS w Lublinie uzyskał prawo do nadawania stopni doktorskich w dziedzinie nauki o mediach. Od nowego roku akademickiego uruchomi studia doktoranckie w tym zakresie.

Lubelski UMCS jest drugą uczelnią w kraju – po Uniwersytecie Warszawskim – który może nadawać stopnie naukowe doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauka o mediach. Stosowne uprawnienia uzyskał Wydział Politologii tej uczelni.

„Wniosek naszego ośrodka został uwzględniony spośród pięciu, które zostały złożone. To duże osiągnięcie i uznanie naszego dorobku” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. Grzegorz Janusz.

„W stosunkowo nieodległym czasie – jak sądzę w ciągu trzech lat – możemy uzyskać pełnię praw naukowych, także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego” – dodała prodziekan Wydziału Politologii, kierownik Zakładu Dziennikarstwa UMCS prof. Iwona Hofman.

Na lubelskiej uczelni prowadzone są badania dotyczące m.in. języka mediów, wykorzystywanych technologii, zarządzanie mediami, ich ekonomiki oraz historii mediów i medioznawstwa. Mediami zajmuje się 11 samodzielnych pracowników naukowych, zajęcia prowadzą także dziennikarze praktycy. Na uczelni są dobrze wyposażone studia telewizyjne i radiowe w Inkubatorze Medialno-Artystycznym.

Studia o specjalności dziennikarskiej uruchomiono w UMCS w 1992 r. Od 2004 r. na Wydziale Politologii przyznawane są tytuły licencjackie w tym zakresie, a od 2010 r. – magisterskie. Dziennikarstwo ukończyło tu około 1,5 tys. absolwentów.

Stopnie doktora nauki o mediach będzie mogło uzyskać niedługo 9 osób, które już przygotowują swoje prace. Od przyszłego roku akademickiego mają ruszyć studia doktoranckie, na które będzie mogło być przyjętych 30 osób na studia stacjonarne i 20 – na niestacjonarne – zapowiedziała Hofman.

(PAP)

Pin It

Komentowanie zakończone.