Uczelnia jak biznes?

Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej nad tym będą mogli zastanowić się rektorzy, pracownicy naukowi i administracyjni uczelni, którzy wezmą udział w konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”. Odbędzie się ona 21 listopada w Warszawie.

Podczas konferencji omówione zostaną nowoczesne metody kształcenia i problemy, z jakimi borykają się polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Czy rozwiązaniem tych kłopotów jest reklama w mediach społecznościowych i podejście do wymagających studentów jak do klientów kupujących usługę edukacyjną?

Debatę organizuje Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Eksperci PIRB, zwracają uwagę, że kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Na stronie internetowej konferencji organizatorzy stawiają tezę, że uczelnie muszą konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku. Dodają, że młodzi ludzie, w tym studenci z zagranicy, są coraz bardziej wymagający.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: rektorzy, kanclerze, dziekani oraz dyrektorzy i kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, dziekanatów i centrów informatycznych. Dla wszystkich tych osób udział w spotkaniu jest bezpłatny. Debata odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-uczelnie2

Prelekcje poprowadzą m.in.: Paweł Kozłowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Kiryjow kierująca zespołem nowych mediów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pierwsza część konferencji będzie dotyczyła kreowania wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą. Eksperci i zaproszeni goście omówią nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów, w tym – rolę serwisu internetowego i mediów społecznościowych w komunikacji. Ważnym tematem, jaki proponuje organizator, jest e-learning i zwiększenie oferty nauki przez Internet na polskich uczelniach. Pracownicy szkół wyższych będą mogli uaktualnić swoją wiedzę o funduszach unijnych dla uczelni, ich pozyskaniu i rozliczaniu.

Tematem drugiej części konferencji będą najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią, w tym m.in. integracja systemów ICT, bezpieczeństwo danych i informacji, oprogramowanie antyplagiatowe oraz system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej, a także backup i archiwizacja dokumentów.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *