Transformacja w (kon)tekstach kultury

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury,
działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Transformacja w (kon)tekstach kultury,

która odbędzie się w dniach 26-27 września 2017 r. w Krakowie.

28 lat po ustrojowym przełomie okrzepliśmy. Przynajmniej na tyle, żeby móc krytycznie spojrzeć na minione dekady. Dowodem na to jest prawdziwy „wysyp” publikacji podejmujących temat transformacji i tego, co nam po niej zostało. „Duchologia polska” Olgi Drendy, „Normy widzialności” Magdy Szcześniak, “Patologia transformacji” Witolda Kieżuna, tematyczne numery „Ha!artu”, „małej kultury współczesnej” czy „autoportretu” udowadniają, że mamy do czynienia z krytycznym spojrzeniem na przeszłość. Z jednej strony to kontynuacja rozpoczętych już dawno dyskusji, z drugiej: nowe spojrzenie na rzeczywistość.

Narracje o przeszłości są tak niejednorodne, jak ich przedmiot. Z widm przeszłości i szaleństwa wielobarwnych zmian kulturowych wyłania się jedna stała: po 1989 nic już nie było w Polsce takie samo jak wcześniej. Pojawiły się restauracje McDonald’s, telewizja MTV i Internet, a wraz z nimi głębokie zmiany społeczne. Począwszy od gospodarki (upadek państwowych przedsiębiorstw), skończywszy na estetyce (wszechobecność kiczu i kampu). O sto osiemdziesiąt stopni kurs zmieniła kultura, zacierając własne granice, łącząc sacrum z profanum, stając się coraz bardziej egalitarną, żeby w końcu z twórcy uczynić celebrytę.

Proponowane obszary badawcze:

 • próba klasyfikacji okresów po transformacji; określenie cezur (najntisy, lata 00., etc.)
 • kultura po transformacji: instytucjonalizacja, granice między kulturą wysoką a masową, (nie)legalne źródła kultury i jej dostępność
 • literatura po 1989 r.: nowe pokolenia literackie, granice literatury, intertekstualność, nowe formy przekazu (literatura cybernetyczna), wizerunek pisarza
 • miasto i urbanistyka, zjawiska charakterystyczne dla czasów potransfromacyjnych: krajobraz postindustrialny, rewitalizacja i gentryfikacja
 • media społecznościowe: ich rozwój i wpływ na rzeczywistość „realną”, zmiana języka pod wypływem Internetu, nowe formy językowe (netykieta)
 • humanistyka wobec innych dziedzin nauki, kryzys humanistyki, „nowa humanistyka”
 • estetyka potransformacyjna: kicz, kamp, pastisz
 • tożsamość jednostkowa i zbiorowa: pytania o „polskość”, autoidentyfikacja Polski względem szeroko pojętego Wschodu i Zachodu, narodowe mity tożsamościotwórcze
 • pamięć i postpamięć, pamięć PRL-u, lat 90., przełomu wieków
 • potransfromacyjne zjawiska społeczne: modernizacja, sekularyzacja, emancypacja, klasy społeczne, klasa kreatywna, globalizacja, popkultura, nowe subkultury
 • zagraniczne spojrzenie na transformację i Polskę potransformacyjną

Abstrakty należy przesyłać do 30 sierpnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *