Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych

Sekcja Metodologii Badań Społecznych
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają do udziału w
I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji z cyklu
Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane

Teoretyczne i metodologiczne problemy
badań tekstów pisanych
,

która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r. w Łodzi.

Do 31 maj 2014 r. można nadsyłać abstrakty wystąpień z odniesieniem do rodzaju materiału badawczego.

Przykładowe zagadnienia:

 • status źródeł pisanych (np. prasowe, literackie, paraliterackie, biograficzne) w założeniach teoretycznych socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin (np. językoznawców, antropologów, historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów);
 • metody i techniki analizy treści wypowiedzi pisemnych (panorama możliwości);
 • pamiętniki, dzienniki, listy, blogi internetowe jako materiał badawczy w socjologii i innych dyscyplinach;
 • użyteczność kategorii stosowanych we współczesnej socjologii empirycznej takich jak np. trafność, rzetelność, wiarygodność, obiektywność do badań wypowiedzi pisemnych;
 • problemy prawne, etyczne i archiwizacyjne wypowiedzi pisemnych;
 • wymiary procesu tworzenia i wykorzystywania w praktyce wypowiedzi pisanych (terapeutyczne, zawodowe, samorozwojowe, edukacyjne itp.);
 • pisana twórczość profesjonalna (naukowa, zawodowa) i nieprofesjonalna;
 • pamiętniki, dzienniki, listy jako materiał empiryczny w różnych dyscyplinach – komentarz do rzeczywistości i autokomentarz do twórczości jednostek;
 • problem biografii na zamówienie sławnych sportowców, grup muzycznych, aktorów, artystów (dokumenty i paradokumenty) – czy rzeczywistość tylko medialna?
 • wypowiedzi pisemne a zmienne społeczne i demograficzne;
 • status źródeł pisanych w szkołach i kierunkach (np. fenomenologia, etnometodologia, nurty interakcjonistyczne);
 • problem prywatności w kontekście rozwoju technologii komputerowych i nowych form wypowiedzi pisemnych;
 • problemy tematyki wypowiedzi i gatunków języka pisanego.

Pobierz:
Zaproszenie i karta zgłoszeniowa

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *