Sympozjum w 35. rocznicę strajku studentów łódzkich

Estetyczna energia miasta

O roli sztuki miejskiej i urbanistyki w kształtowaniu sfery publicznej będą dyskutować badacze reprezentujący różne dziedziny podczas trzeciej międzynarodowej konferencji z cyklu „Estetyczna energia ...
Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem?

Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem?

Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim zaprasza do udziału w konferencji pt. Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? która odbędzie...