Inspiracje dziś – innowacje jutro

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt. Inspiracje dziś – innowacje jutro, która odbędzie się 29 września 2014 r. w Kaliszu. Jest to konferencja inau...

Różnicujące się społeczeństwo

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Różn...