Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie

Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie, która odbędzie się 17 ...
Inżynierów-humanistów od problemów miast chce kształcić uczelnia z Poznania

Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji pt. Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki, która odbędzie się w dniach 25 – 26 październik...
Polska niepodległość - droga do wolności

Obywatel – wzór, model, postawy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji pt. Obywatel – wzór, model, postawy, która odbędzie się 14 października 2016 r. w Poznaniu. Maria Ossowska w artyk...
Sport w socjologii. Socjologia o sporcie

Sport w socjologii. Socjologia o sporcie

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. Sport w socjologii. Socjologia o sporcie, która odbędzie się w dniach 2...
Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. Obrazy władzy we współcze...
Konferencja Język polski jako nośnik tożsamości

Język polski jako nośnik tożsamości

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zapraszają na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną Język polski ja...