Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji pt. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym, która odbędzie się 20 marca 2020 roku w Bydgoszczy. Co...