Konferencja Nowe ruchy społeczne

Nowe ruchy społeczne

Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS zaprasza do udziału w konferencji pt. Nowe ruchy społeczne, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 r.w Lublinie. Celem konferencji jest: usys...

Etyka w życiu zawodowym człowieka

Sekcja Psychologii Klinicznej KUL we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii KUL zapraszają do udziału w konferencji pt. Etyka w życiu zawodowym człowieka, która odbędzie się 6 czerwca 2015...
Elity - dawniej, dziś, jutro

Elity – dawniej, dziś, jutro

Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zapraszają do udziału w konferencji pt. Elity – dawniej, dziś, jutro, które odbędzie się 6 maja 2015 r. ...

Strach i groza we współczesnej literaturze i sztuce

Koło Krytyków Literackich KUL i Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. STRACH I GROZA WE WSPÓŁCZES...

Granice, przestrzeń, migracje

Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii zapraszają do udziału w konferencji studencko – doktoranckiej pt. Granice, przestrzeń, migracje,...

Jednostka i zbiorowość na przestrzeni dziejów

Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej oraz Instytut Historii UMCS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Jednostka i zbiorowość na przestrzen...