Poczuj, zobacz, usłysz - społeczeństwo a zmysły

Poczuj, zobacz, usłysz – społeczeństwo a zmysły

Koło Naukowe Socjologów SGGW zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Poczuj, zobacz, usłysz – społeczeństwo a zmysły, która odbędzie się 26 kwietnia 2019...