Migracje a organizacje polonijne

Procesy migracyjne stanowiły w dziejach ludzkości element stały, chociaż ich motywacje były różne, od poszukiwań pożywienia po ucieczkę przed działaniami zbrojnymi lub rozprzestrzeniającymi się choro...

Metoda biograficzna

Metoda biograficzna (inaczej metoda dokumentów osobistych) należy do metod badań jakościowych. Tradycyjnie rozumie się przez nią analizę pamiętników, wspomnień, czy innych dokumentów o charakterze os...