Badania pilotażowe

Badania pilotażowe, inaczej nazywane badaniami próbnymi, przeprowadzane są po to, aby przetestować czy badanie właściwe będzie przebiegać zgodnie z założeniami i pozwoli uzyskać określone dane. Spraw...

Metoda biograficzna

Metoda biograficzna (inaczej metoda dokumentów osobistych) należy do metod badań jakościowych. Tradycyjnie rozumie się przez nią analizę pamiętników, wspomnień, czy innych dokumentów o charakterze os...

Studium przypadku (ang. case study)

Studium przypadku (ang. case study) zwane jest również metodą rozszerzonych przypadków, metodą indywidualnych przypadków, analizą przypadku. Studium przypadku to metoda polegająca na skoncentrowani s...

Badania jakościowe (metody jakościowe)

Badania jakościowe (metody jakościowe) – stosowane są w sytuacji gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na jakiś temat i dotarcie do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezentatywność ...

Etnografia

Etnografia to strategia badawcza wykorzystywana przy badaniu społeczności, polegająca na użyciu różnych metod badawczych. Głównie opiera się na obserwacji uczestniczącej, ale w jej skład może jeszcze...

Grupy fokusowe

Grupy fokusowe – metoda zbierania danych. Stanowi połączenie wywiadu jakościowego z obserwacją. W grupie takiej zbiera się najczęściej od 12 do 15 osób, w celu przeprowadzenia moderowanej dysku...