Relacja ankieter-respondent

Relacja ankieter-respondent

Przeprowadzenie badań społecznych wymaga wzajemnego komunikowania się pomiędzy badaczem a badanym. W sytuacji np. wywiadu kwestionariuszowego, a więc kiedy możliwa jest wymiana informacji pomiędzy pr...

Karta respondenta

Karta respondenta – jest to karta z możliwymi odpowiedziami na dane pytanie (a więc zawierająca kafeterię), zadane respondentowi w trakcie wywiadu przez ankietera. Wręcza się ją respondentowi, ...

Ankieter

Ankieter to osoba, która zadaje pytania respondentowi, a udzielone przez niego odpowiedzi zapisuje w kwestionariuszu. Metoda ta nosi nazwę „wywiad kwestionariuszowy”. Nie ma tutaj miejsca na dowolnoś...

Metryczka

Metryczka Możemy mówić o: metryczce respondenta; metryczce próby; metryczce ankietera. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i a...