Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

zaprasza do udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

 

Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza,

 

która odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy odmiennymi tradycjami teoretycznymi i praktyką europejskich nauk politycznych. Pozwoli to na podjęcie bliskiego dialogu pomiędzy reprezentantami różnych podejść badawczych. Do udziału w niej zaproszeni są metodologowie i teoretycy polityki, filozofowie nauki, badacze myśli i filozofii politycznej, a także wszyscy zainteresowani stanem współczesnej nauki o polityce.

Tematyka konferencji:

 • charakterystyka narodowych tradycji, historii i rozwoju nauk politycznych w poszczególnych państwach europejskich;
 • historia i rozwój szkół teoretycznych w naukach politycznych;
 • badania jakościowe a badania ilościowe;
 • nauki przyrodnicze a nauki polityczne;
 • nauki polityczne a inne nauki społeczne i humanistyczne;
 • rola teorii w naukach politycznych;
 • podejście interpretacjonistyczne w naukach politycznych;
 • nauki polityczne a praktyka polityczna;
 • nauki polityczne a ideologie;
 • miejsce badań nad myślą polityczną;
 • nowe teorie w XXI-wiecznych naukach politycznych.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Quentin Skinner z Queen Mary, University of London.

Propozycje referatów należy nadsyłać do 31 maja 2014 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł.

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *