Syndrom DDA – czym jest i jakie są jego objawy?

Dorastanie w rodzinie, w której ktoś nadużywa alkoholu, nie pozostaje bez wpływu na dorosłe życie dzieci alkoholików i często też wymaga podjęcia terapii. Badania Dorosłych Dzieci Alkoholików jednoznacznie pokazują, że takie osoby borykają się w dorosłym już życiu z wieloma problemami natury psychicznej.

Czym właściwie jest syndrom DDA i jakie są jego objawy? Zapraszamy do lektury artykułu przygotowanego we współpracy z ośrodkiem leczenia uzależnień Nowe Życie.

Czym jest syndrom DDA? 

Syndrom DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym był problem alkoholowy. Życie w rodzinie, w której znaczną rolę odgrywał alkohol, to nieustanne poczucie zagrożenia ze strony nieprzewidywalnego ojca lub matki, którzy nadużywają alkoholu. Takie dziecko żyje w ciągłym strachu i chaosie – jednego dnia tata zachowuje się normalnie, a drugiego krzyczy, bije, awanturuje się – młoda osoba nie rozumie tej przemiany. Rodzic, czyli osoba, która powinna zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, opiekę, miłość staje się zagrożeniem. Dziecko dorastające w takiej rodzinie ma poczucie odrzucenia, izolacji społecznej, czuje się bezradne, jest zdezorientowane nieprzewidywalnością sytuacji, nie otrzymuje dobrych wzorców, spójnego systemu norm i wartości. Te wszystkie odczucia nie pozostają bez wpływu na jego dorosłe życie. 

Objawy DDA 

Wychowywanie się w rodzinie alkoholowej niesie za sobą długofalowe skutki, które bardzo często widoczne są dopiero w dorosłym życiu. Osoby z syndromem DDA:

 • mają nieustanne poczucie zagrożenia, cierpią z powodu niższości, bycia niewystarczająco dobrym;
 • nawiązują krótkotrwałe i mniej satysfakcjonujące relacje partnerskie, zdarza się, że znajdują sobie partnerów z nałogami;
 • borykają się z niższym poczuciem własnej wartości w porównaniu z osobami nie-DDA;
 • doświadczają z różnym nasileniem problemów depresyjnych;
 • nie chcą przyjmować pomocy od innych, nawet jeśli jej potrzebują;
 • nie potrafią i nie chcą mówić o sobie;
 • są nieufni wobec innych osób;
 • czują potrzebę nadmiernej kontroli i odpowiedzialności;
 • czują lęk przed odrzuceniem;
 • mają trudności z określeniem swoich celów życiowych;
 • doskwiera im brak poczucia sensu życia;
 • wykazują skłonności do kompulsywnych zachowań;
 • towarzyszy im poczucie winy, strachu, wstydu;
 • mają skłonność do bycia ofiarą. 

Skąd bierze się syndrom DDA?

Dramatyczne doświadczenia z przeszłości odciskają piętno na dorosłym życiu. Alkoholicy obarczają dzieci swoją chorobą i stąd się bierze syndrom DDA. Krzywda emocjonalna jest wynikiem odrzucenia przez rodziców, którzy zajęci byli piciem lub walką z nałogiem. Dorosłe Dzieci Alkoholików – choć na pozór dobrze funkcjonują – to mają problem z okazywaniem uczuć i komunikowaniem swoich potrzeb, a także z budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Dziecko alkoholika często też czuje potrzebę, że musi coś udowadniać sobie i innym. Nie bez powodu mówi się więc, że alkoholizm to choroba całej rodziny – kiedy w rodzinie pije jeden członek, chorobliwe skutki jego picia dotykają pozostałych domowników. 

Jak leczyć osoby z syndromem DDA? 

Syndrom DDA nie ustąpi z chwilą, gdy rodzic przestanie pić alkohol czy też podejmie się leczenia alkoholizmu. Wskazane jest, aby również dzieci wywodzące się z takich rodzin rozpoczęły psychoterapię w ośrodkach leczenia uzależnień. Przykładem może być terapia DDA prowadzona w Krakowie, w ośrodku Nowe Życie, gdzie Dorosłe Dzieci Alkoholików otrzymują kompleksowe wsparcie i pomoc od doświadczonych psychoterapeutów. Spotkania DDA odbywają się w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa. Ich głównym celem jest dzielenie się swoimi doświadczeniami z osobami, których dotknął ten sam problem. Podczas takich spotkań człowiek odkrywa, jak poradzić sobie z piętnem przeszłości. 

Terapia DDA to krok w stronę lepszego życia, jednak za ostateczną zmianę odpowiada każdy sam, bo nawet najlepszy terapeuta nic nie zmieni, jeśli sami nie będziemy tego chcieć. 

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *