Otwarte Seminarium Badawcze – VII Dzień Badacza – Stare media, nowa rzeczywistość

Zespół Realizacji Badań „Pryzmat” Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zaprasza do udziału w
Otwartym Seminarium Badawczym
– VII Dzień Badacza
,

w tym roku pod hasłem:
Stare media, nowa rzeczywistość,

Seminarium odbędzie się 18 maja 2016 r. o godzinie 13:15, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 1a).

Podczas seminarium wystąpią badacze zajmujący się problematyką tzw. mediów tradycyjnych (telewizja, radio, prasa). Internet staje się coraz bardziej popularnym medium pomiędzy światem reklamy oraz szeroko pojętej informacji i światem konsumentów. Jakkolwiek, podejmowane w nim działania marketingowe i techniki wpływu na ludzi mają swoje korzenie w reklamie tradycyjnej, nadal efektywnie działającej w telewizji, radiu, czy prasie. Wśród referentów znajdą się m.in. Patryk Polkowski i Magdalena Lewandowska z firmy IPSOS Connect, specjalizujący się w metodologii badań mediów. W ramach seminarium odbędą się także warsztaty Krzysztofa Polaka z firmy Semiotic Solutions, dotyczące semiotyki i analizy wizualnej w reklamach.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 13:15, ale od 9:45 rozpoczynają się również warsztaty (swój udział można zgłaszać pisząc na adres: bkw@doktorant.umk.pl).

PROGRAM KONFERENCJI
9.45 – 12.45 Krzysztof Polak (Semiotic Solutions) „Metody semiotyczne w analizie wizualnej”, Warsztaty (obowiązują zapisy do 15 maja, swój udział można zgłaszać pisząc na adres: bkw@doktorant.umk.pl.)

12.45- 13.15 Przerwa kawowa

13.15 -13.30 Oficjalne powitanie przez Dyrektora Instytutu profesora Szlendaka

13.30-14.00 Patryk Polkowski (Ipsos Connect) „Jak badać reklamę? Wybrane metodologie Ipsos Connect”

14.00-14.30 Magdalena Lewandowska (Ipsos Connect) „Co (zazwyczaj) działa, a co (przeważnie) nie działa w reklamie?”

14.30-15.00 Anna Piechocka „Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego, czyli jak badać debatę publiczną w Polsce”

Otwarte seminarium Badawcze - VII Dzień Badacza - Stare media, nowa rzeczywistość

Zobacz
Pryzmat
Strona wydarzenia

Pin It

Komentowanie zakończone.