Społeczności lokalne – wokół problemów tożsamości zbiorowej i pamięci zbiorowej

Jeśli badasz lub chcesz badać społeczności lokalne, zainteresuje Cię nowa inicjatywa pod nazwą „Laboratorium Analiz Społecznych i Marketingowych”. Inicjatorem i założycielem Laboratorium jest dr Marcin Biernat.

Główny cel podjętych działań stanowi tworzenie sieci współpracy pomiędzy badaczami różnych dyscyplin naukowych, zajmującymi się problemem społeczności lokalnych. Brane pod uwagę są takie problemy jak: organizowanie społeczności lokalnych, lokalne inicjatywy oddolne, ruchy społeczne, tożsamości lokalne i regionalne, rozwój lokalny i regionalny oraz praca socjalna i problemy lokalnego rynku pracy.

Pierwszy projekt badawczy realizowany przez Laboratorium pt. „Społeczności lokalne – wokół problemów tożsamości zbiorowej i pamięci zbiorowej” składa się z trzech części:

  1. Badanie lokalnej pamięci zbiorowej – w sierpniu i we wrześniu 2015 r. przeprowadzono w Rudzicy (gmina Jasienica, powiat bielski, historyczny teren Śląska Cieszyńskiego) wywiady z członkami Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Wybór tego miejsca spowodowany był obecnością kultu św. Wendelina. Szukano odpowiedzi na takie pytania badawcze jak: które z obiektów sakralnych są najważniejsze w pamięci zbiorowej? Jaka jest historia i pamięć o tych obiektach? Jak przekazywana jest pamięć o tych miejscach? W jaki sposób te miejsca są upamiętniane? Jaka jest rola tych obiektów dla społeczności lokalnej i lokalnej tożsamości?

  2. Badanie tożsamości lokalnej – ten etap wkrótce się rozpocznie;

  3. Badanie tożsamości lokalnej i pamięci zbiorowej przeprowadzone wśród młodych mieszkańców wsi – w ramach tego etapu zorganizowano m.in. konkurs „Rudzica – tu mieszkam, uczę się, spędzam czas”, w którym wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ponadto już wkrótce odbędzie się pierwsze seminarium naukowe organizowane przez Laboratorium (Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy). Jego uczestnicy podejmą dyskusję na temat Śląska Cieszyńskiego i społeczności lokalnych znajdujących się na jego terenie, ich historii, roli w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu tradycji, a także działalności instytucji wspierających kulturę regionalną.

Można również nadsyłać artykuły naukowe, raporty z badań, recenzje itp. Zostaną opublikowane na stronie internetowej, a po zebraniu odpowiedniej ilości materiałów w formie książki.

Laboratorium zaprasza do współpracy wszystkich badaczy zainteresowanych wyżej wskazaną problematyką. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu będzie można lepiej zrozumieć problemy społeczności lokalnych.

Więcej informacji
www.analizyspoleczne.pl
analizyspoleczne.blogspot.com

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *