Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Socjologii Wydziału Socjologiczno-Historycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju,

która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji:
– Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje;
– Mechanizmy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
– Szanse i bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
– Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
– Zaufanie społeczne;
– Partycypacja obywatelska i jej możliwe formy;
– Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w tym ruchy miejskie jako uczestnicy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym;
– Wolontariat i uczestnictwo w akcjach społecznych i charytatywnych;
– Dialog społeczny i jego narzędzia;
– Społeczeństwo obywatelskie w wymiarze lokalnym – case studies (funkcjonowanie konkretnych społeczności lokalnych, zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miast/gmin, w tym także formy partycypacji mieszkańców);
– Dialog i współpraca na poziomie lokalnym (władze lokalne, mieszkańcy, NGOs, przedsiębiorcy);
– Strategie służące zwiększaniu poziomu partycypacji obywatelskiej oraz zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów i rozwój lokalnych społeczności.

Zgłoszenie udziału w konferencji z publikacją artykułu – do 8 października 2018 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji bez publikacji artykułu – do 20 października 2018 r.

Termin nadsyłania artykułów naukowych: 20 października 2018 r.

Zobacz
Ogłoszenie i karta zgłoszenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *