Spadek obaw przed zarażeniem koronawirusem

W pierwszym sondażu realizowanym już po zniesieniu stanu epidemii rejestrujemy dalszy spadek obaw związanych z zarażeniem koronawirusem. W stosunku do maja zmniejszył się odsetek badanych bojących się zakażenia (o 6 punktów, z 36% do 30%), a zwiększył niewyrażających takich obaw (z 63% do 68%). Poziom lęku odnotowany w czerwcu jest najniższy od marca 2020 roku, od kiedy monitorujemy tę kwestię.

*Badanie przeprowadzone w czasie lockdownu na próbie internautów

Obawy przed zarażeniem koronawirusem bardzo wyraźnie zależą od wieku badanych. Zakażenia boi się zaledwie 6% osób w wieku 18–24 lata, podczas gdy wśród najstarszych ankietowanych w wieku 75+ takie obawy wyraża blisko połowa.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Komentowanie zakończone.