Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie

Oddział Warszawski PTS i Sekcja Historii Socjologii PTS zapraszają na spotkanie pt „Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie”

Podczas spotkania dyskutować będziemy o socjologii polskiej lat 60. XX wieku. Czas ten we wspomnieniach jawi się jako okres największej międzynarodowej renomy socjologii polskiej. Czy jednak była wówczas bardziej umiędzynarodowiona niż obecnie?

Chcemy się wspólnie zastanowić, jakie czynniki najsilniej określały jej pozycję w nauce światowej. Gdzie było jej miejsce w relacjach władzy w międzynarodowym polu naukowym, uwarunkowanych posiadanymi zasobami instytucjonalnymi i ekonomicznymi? Czy była bliżej centrum, czy na peryferiach? Jakie miejsce zajmowała względem socjologii zachodniej oraz w nieco imaginarnej, wschodnioeuropejskiej socjologii marksistowskiej? Na ile jej względny sukces wynikał ze skutecznego przejęcia wzorów nauki zachodniej, na ile zaś z przynależności do Europy Wschodniej?

Na pytania te spróbują odpowiedzieć Jarosław Kilias (IS UW), autor książki „Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat 60. XX wieku a nauka światowa”, Agnieszka Kolasa-Nowak (IS UMCS) i Tomasz Zarycki (ISS UW). Spotkanie poprowadzi Joanna Wawrzyniak (IS UW).

2 marca (piątek), godz. 15:30
Pałac Staszica (Nowy Świat 72), sala 232

Źródło: https://web.facebook.com/events/222213435018675/

Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *