Socjologia ciała i socjologia sportu. Stan badań i wzajemne inspiracje

Sekcja Socjologii Ciała, Sekcja Socjologii Sportu i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UŁ

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

“Socjologia ciała i socjologia sportu. Stan badań i wzajemne inspiracje”,

która odbędzie się 16-17 listopada 2023 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Aktywni uczestnicy konferencji będą prezentować referaty w jednym z trzech rodzajów sesji:

1. Sesja tematyczna z wygłaszanymi referatami – podczas sesji tego rodzaju uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować około 20 minutowe referaty, przede wszystkim z zakresu kierunków rozwoju socjologii ciała i socjologii sportu, a także teorii i metodologii badań w polu społecznych studiów na sportem i ciałem. Po prezentacji referatów przewidziana jest rozszerzona dyskusja z uczestnikami i uczestniczkami.

2. Warsztatowa sesja case study – jej celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń metodologicznych w odniesieniu do konkretnych projektów badawczych na różnym etapie ich realizacji (spotkania będą obejmować autorskie prezentacje projektów oraz dyskusje nad założeniami teoretycznymi, metodologią badania, doświadczeniami terenowymi, sposobami analizy zgromadzonych danych itd.).

3. Sesja posterowa – w jej ramach możliwe będzie przedstawienie, w bardziej kameralnej formule, wyników własnych badań, założeń projektu badawczego lub zaprezentowanie konkretnego zjawiska czy procesu z obszaru zainteresowań socjologii ciała i socjologii sportu. Wystąpienia konferencyjne w formie posteru zostaną ocenione przez komisję konkursową, która przyzna nagrodę dla autora lub autorki najlepiej prezentacji.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *