Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy

Laboratorium Analiz Społecznych i Marketingowych
Towarzystwo Miłośników Rudzicy
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt.

Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy,

które odbędzie się 21 maja 2016 r. w Rudzicy.

Przedmiotem seminarium jest region Śląska Cieszyńskiego i społeczności lokalne znajdujące się na jego terenie, ich historia, rola w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu tradycji, a także działalność instytucji wspierających kulturę regionalną. Celem seminarium jest ukazanie kondycji społeczności lokalnych i regionu w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. W ramach seminarium podjęta zostanie problematyka regionu i małych społeczności lokalnych z perspektywy socjologicznej, historycznej, politologicznej, kulturoznawczej, jak również z perspektywy instytucjonalnej i samorządowej.

Seminarium będzie okazją do przemyśleń nie tylko nad przeszłością Śląska Cieszyńskiego, jego stanem obecnym, ale również możliwością do refleksji nad kierunkami rozwoju na przyszłość. Dokonana zostanie ocena wyzwań jakie stoją przed instytucjami i aktorami społecznymi działającymi na rzecz regionu, jego kultury i tradycji w obliczu dokonujących się zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych.

W ramach seminarium planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

  1. Historia regionu i małych społeczności lokalnych Śląska Cieszyńskiego;
  2. Rozwój lokalny i regionalny na Śląsku Cieszyńskim;
  3. Twórcy i artyści na Śląsku Cieszyńskim;
  4. Instytucje i ich działalność na rzecz pielęgnowania tradycji Śląska Cieszyńskiego;
  5. Pamięć zbiorowa i tożsamość regionalna;
  6. Samorząd lokalny na Śląsku Cieszyńskim i współpraca transgraniczna.

Wyżej wymienione zagadnienia nie wyczerpują tematyki, która może zostać podjęta w trakcie Seminarium.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 2016 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Śląsk Cieszyński - małe ojczyzny i ich losy

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *