Program kształcenia multidyscyplinarnego dla ambitnych

Kandydaci na studia, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę o przedmioty spoza programu, mogą starać się o udział w bezpłatnym programie kształcenia multidyscyplinarnego, który od nowego roku akademickiego wprowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt „Studia ambitnego Studenta” (SAS) to bezpłatny projekt dydaktyczny, który będzie realizowany od nowego roku akademickiego na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Gwarantuje on m.in. stypendia, wybór dodatkowych przedmiotów, ciekawe staże i warsztaty.

„Program skierowany jest do zdolnych, ambitnych młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się dodatkowo. SAS umożliwia zdobywanie za darmo multidyscyplinarnej wiedzy o wybranych współczesnych zagadnieniach społecznych i kulturowych, i daje wiele dodatkowych korzyści” – zauważyła rzeczniczka uczelni, Urszula Pasieczna. Zainteresowani programem SAS na studiach I stopnia muszą uzyskać co najmniej 300 punktów na egzaminie maturalnym. Pierwszeństwo w naborze mają absolwenci klas patronackich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na studiach II stopnia wymagana jest bardzo dobra ocena na dyplomie licencjata.

Po złożeniu podania na wybrany kierunek studiów kandydat we współpracy z tutorem (pracownikiem naukowym, który obejmie kandydata indywidualną opieką i pomoże w profilowaniu ścieżki kształcenia) mogą wybrać 9 dodatkowych przedmiotów z trzech innych kierunków studiów I lub II stopnia. Te dodatkowe przedmioty będą wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Prof. Agata Jurkowska, merytoryczny opiekun projektu zaznaczyła, że SAS zapewni studentom I stopnia udział w warsztatach dotyczących wytyczania i realizacji celów osobistych, zarządzania czasem, metod nauczania i stylów uczenia się, oraz w warsztatach logicznego i krytycznego myślenia.

W ofercie SAS jest też szkoła letnia „Student-obywatel”, w której uczestnicy mogą poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Studenci objęci programem SAS będą mieć pierwszeństwo w wyborze najlepszych promotorów pracy dyplomowej. Udział w systemie gwarantuje też staże zawodowe na uczelni z perspektywą zatrudnienia.

Każdy uczestnik otrzyma edukacyjny pakiet startowy (zestaw publikacji dotyczących rozwoju osobistego i planowania kariery).

„Dodatkowym bonusem jest możliwość odbycia semestru studiów na zagranicznej uczelni, w ramach stypendium +Erasmus+” – dodała Pasieczna. Podkreśliła, że uczestnicy SAS zostaną objęci programem „Stypendium od początków studiów”. Jak wyjaśniła, jest to specjalny system motywacyjny, który zapewnia studentom rozpoczynającym naukę stypendia pokrywające czesne w całości lub w połowie. Program SAS jest współfinansowany ze środków Santander Universidades.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *