Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy,

która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2015 r. w Krakowie.

Celem konferencji “Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy” jest badanie rozkoszy zarówno jako biologiczno-zmysłowo-cielesnego fenomenu, jak i kategorii warunkowanej kulturowo. Interesujące jest nie tylko to, gdzie i w jaki sposób rozkosz jest obecna w kulturze, ale również jak kultura i jej nośniki, wpływają na przedstawianie i rozumienie samej rozkoszy, na ile ją ułatwiają, a na ile ograniczają.

Do udziału w konferencji zaproszeni są literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy, religioznawcy, socjologowie, psychologowie, jak również przedstawiciele innych nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, zainteresowani problematyką rozkoszy.

Propozycje tematów:

 • Rozkosz jako fenomen biologiczny i kulturowy,
 • Literackie sposoby portretowania rozkoszy,
 • Rozkosz w sztuce,
 • Rozkosz w kontekście ciała, zmysłów i afektów,
 • Rola literatury, mediów i sztuki jako narzędzi wyzwalania rozkoszy,
 • Rozkosz w cyberrzeczywistości,
 • Rozkosz w obliczu namiętności, przyjemności, ekstazy, pobudzenia,
 • Rozkosz a seksualność – ekstremalność (w) rozkoszy,
 • Subwersywność rozkoszy – rozkosz jako narzędzie zmiany społecznej, rozkosz a ideologia,
 • Filozoficzne zmagania z rozkoszą,
 • Relacja rozkoszy i rozumu,
 • Rozkosz jako doświadczenie religijne,
  Rozkosz w kinie,

 • Doświadczenie rozkoszy w kulturze (nie)heteronormatywnej,
 • Rozkosz widza vs. rozkosz czytelnika (przyjemność tekstu),
 • Rozkosz a zwrot afektywny,
 • Prawo do rozkoszy/prawa rozkoszy (rozkosz w perspektywie norm, tabu, obyczajowości; rozkosz w kontekście winy i wstydu),
 • Rozkosz i reprezentacja – granice w przedstawianiu rozkoszy,
 • Rozkosz jako samopoznanie,
 • Psychoanalityczne ujęcie rozkoszy,
 • Różnorodność kultur – różnorodność rozkoszy.

Karty zgłoszeń można przesyłać do 15 stycznia 2015 r.

Opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne:

 • Doktoranci: 200 zł;
 • Studenci oraz absolwenci studiów wyższych: 250 zł;
 • Pracownicy naukowi: 300 zł.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *