Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Katedra Nauk Społecznych

Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

 

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI,

 

która odbędzie się 22 października 2014 roku w Łodzi.

Jaka jest współczesna edukacja? Czy jest wystarczająco dynamiczna i dostosowana do zmieniających się realiów w ramach zglobalizowanego świata? Jaka jest przyszłość współczesnej edukacji? Jak powinna wyglądać edukacja przyszłości?

Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją. Celem konferencji jest określenie obszarów działania we współczesnym środowisku edukacyjnym, przedstawienie wyzwań i możliwości współczesnej edukacji oraz działań podejmowanych w tym zakresie w przyszłości.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą:

  • socjalizacja w XXI wieku;
  • edukacja i nowe technologie;
  • edukacja domowa;
  • edukacja i rynek pracy;
  • płeć i równość w edukacji;
  • innowacyjne metody nauczania i uczenia się;
  • badania dotyczące edukacji;
  • komercjalizacja szkolnictwa;
  • polityka edukacyjna;
  • nauczyciel we współczesnej szkole / w szkole przyszłości.

Do uczestnictwa zaproszeni są pedagodzy, psychologowie, socjologowie, politologowie, przedstawiciele instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej temat edukacji.

Do 15.05.2014 r. należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem artykułu.

Opłata konferencyjna: 150 zł (uczestnictwo czynne), 100 (udział w publikacji).

Udział w konferencji bez referatu jest bezpłatny.

Pobierz
Zaproszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *