Ponad 500 tys. zł na staże naukowe pomagające w zdobywaniu grantów ERC

Łącznie ponad 500 tys. zł na staże naukowe w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC przyznało siedmiu polskim naukowcom Narodowe Centrum Nauki w pierwszej edycji konkursu UWERTURA. Staże mają pomóc badaczom w ubieganiu się o własne granty ERC.

Konkurs UWERTURA przeznaczony jest dla naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o europejskie środki na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W pierwszej edycji konkursu złożono łącznie 24 wnioski, z których finansowanie otrzymało siedem projektów. Ich łączny budżet wynosi prawie 558 tys. zł. Dofinansowanie uzyskali badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego, Instytutu Botaniki PAN oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Aby zdobyć niezbędne doświadczenie, polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, zaś w ciągu 18 miesięcy po powrocie przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

“Konkurs UWERTURA powstał w ramach naszej współpracy z European Research Council i jest adresowany do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC” – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym. – “Ma im umożliwić nawiązanie współpracy i czerpanie doświadczeń od tych, którzy już takie granty posiadają. Polska jest jednym z siedmiu krajów europejskich biorących udział w tego typu programie”.

Pierwsza edycja konkursu UWERTURA została ogłoszona w grudniu 2016 r. Wśród nagrodzonych przez NCN tematów badawczych znalazły się m.in.: zarządzanie międzynarodowymi migracjami w Europie, wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży czy biomedyczne zastosowania kropek kwantowych.

Pełna lista projektów, które otrzymały finansowanie, dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-10-uwertura1

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *