Polityki publiczne w polskich realiach

Oddział Krakowski PTS

zaprasza na spotkanie naukowe
w ramach cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE pt.

Polityki publiczne w polskich realiach,

które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w Krakowie w Instytucie Socjologii UJ.

W dyskusji udział wezmą:

  • dr hab. Marek Rymsza (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) z wystąpieniem pt. “Działania pozorne w ujęciu Jana Lutyńskiego jako socjologiczna rama analiz współczesnych polityk publicznych”
  • dr Anna Strzebońska (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ) z wystąpieniem pt. “Jak ewaluować programy publiczne w myśl polityki opartej na dowodach?”
  • prowadzenie: dr hab. Kaja Gadowska (IS UJ)

Dr hab. Marek Rymsza
Socjolog, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. Od listopada 2015 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina. Współzałożyciel i redaktor naczelny (do marca 2017 roku) kwartalnika „Trzeci Sektor” poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Redakcji kwartalnika „Więź” oraz Laboratorium Więzi. Wcześniej pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz komisji odpowiedzialnych za sprawy polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych (1990-2001) oraz był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych (2002-2008). Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i innych polityk publicznych, w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego oraz teorii i praktyce pracy socjalnej. Mieszka w Warszawie.

Dr Anna Strzebońska
Z wykształcenia socjolog, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła doktorat z wykorzystania metod syntezy wyników w badaniach ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji metaanalizy w procesie metaewaluacji. Specjalizuje się w metodologii badawczej, metodologii ewaluacji i analizie polityk publicznych. Doświadczenie badawcze zdobyła w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nieprzerwanie od 2004 r. łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i ewaluacyjnych – w tym od 5 lat prowadzi badania ewaluacyjne oparte o metodologię oceny efektów interwencji. Wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, czy Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Poznania, Radę Miasta i Dzielnic Krakowa. Koordynowała wieloletnie programy badawcze np. moduł ofert pracy w systemowym projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego.Od 2016 r. członek zarządu Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji dla jednostek administracji publicznej. Propaguje i pomaga wdrożyć jednostkom samorządu terytorialnego model zarządzania oparty na pomiarze osiągniętych wyników.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *