Osobisty stosunek Polaków do drugiej wojny światowej i źródła wiedzy o niej

Pierwszego września br. minęła 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. W dniach poprzedzających tę rocznicę ponownie zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do tych tragicznych wydarzeń, które zburzyły dotychczasowy porządek rzeczy i w dużej mierze zdeterminowały dzisiejszy świat. Mimo upływu czasu i zmniejszania się liczby osób, które przeżyły drugą wojnę światową, ogromna większość dorosłych Polaków uważa, że jest to ciągle żywa część historii Polski, o której trzeba stale przypominać. Co ciekawe, osób wyrażających takie przekonanie jest obecnie znacznie więcej niż pięć lat temu. Zmniejszyła się natomiast grupa badanych uważających, że druga wojna światowa jest raczej odległym wydarzeniem historycznym, do którego nie warto wracać. W okresie 2004 2014 nie odnotowaliśmy istotnych zmian odsetka ankietowanych uważających, że jest to wciąż żywa i warta przypominania część historii Polski, i tych, którzy twierdzili, że jest to odległa historia, do której nie warto wracać.

W deklarowanym stosunku Polaków do drugiej wojny światowej – podobnie jak w poprzednich badaniach – nie wiek odgrywa główną rolę, ale orientacja polityczna. Choć niezależnie od deklarowanych poglądów politycznych zdecydowana większość badanych uważa, że druga wojna światowa to ciągle żywa część historii Polski, o której trzeba stale przypominać, to najczęściej taką opinię wyrażają ankietowani identyfikujący się z prawicą (89%).

Z deklaracji respondentów wynika, iż aktualna wiedza Polaków o drugiej wojnie światowej pochodzi przede wszystkim ze szkoły. Ważną rolę odgrywają też książki, rozmowy w rodzinie, a także filmy oraz radio i telewizja. Warto podkreślić wyraźny wzrost informacyjnej roli internetu – w 2014 roku w tym kontekście wskazywało go 9% badanych, a obecnie – 20%.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2004–2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *