Opis danych w SPSS – Częstości

Opis danych w SPSS – częstości

Tabele częstości są najprostszym sposobem podsumowania zgromadzonych danych.

 1. Otwórz program SPSS

 2. Wczytaj dane: Plik > Otwórz > Dane

 3. Wybierz odpowiedni plik i go otwórz

 4. Otworzyłeś/aś plik, w którym zostały już zdefiniowane zmienne i wpisano dane z ankiet

  Zakładka Dane

  Zakładka Zmienne

 5. Wybierz Analiza > Opis statystyczny > Częstości

 6. Zaznacz interesujące Cię zmienne (jeśli chcesz wybrać wszystkie wciśnij CTRL+A) i przerzuć za pomocą strzałki

  Zwróć uwagę na przyciski po prawej. W Statystykach mógłbyś/mogłabyś policzyć np. średnią, medianę, dominantę itd. Opcja Wykresy przedstawiłaby wyniki w postaci wykresu.

  Na razie się tym nie zajmujesz. Wciśnij OK.

 7. Otworzyło się okno raportu (jeśli trzeba przewiń do Częstości i Tabele częstości).

 8. W Tabelach częstości widzisz to jak wszyscy respondenci odpowiadali na kolejne pytania. Przyjrzyj się poniższej tabeli.

  Tytuł tabeli to Etykieta jaką nadałeś/aś określonej zmiennej.

  W pierwszej kolumnie widzisz jakie były możliwe odpowiedzi na to pytanie.

  W kolumnie Częstość zawarto ile określonych odpowiedzi udzielono (liczebność).

  W kolumnie Procent widzisz jaki stanowiło to procent całości.

  Procent ważnych w przeciwieństwie do Procent nie uwzględnia braków danych.

  W kolumnie Procent skumulowany kumulowane (dodawane) są procenty. Kolumna ta pozwala np. stwierdzić, że 13,4% respondentów uważa, że sytuacja w Polsce poprawi się (skumulowano odpowiedzi Zdecydowanie się poprawi i Raczej się poprawi).

Pin It

Komentowanie zakończone.