Opinie o warszawskiej karcie LGBT+ i edukacji seksualnej w szkołach

W lutym 2019 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację pod nazwą „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Powstanie tzw. karty LGBT+ można uznać za wydarzenie lokalne, jednak – za sprawą mediów – informacja o nim dotarła do blisko dwóch trzecich Polaków (63%).

Największe emocje mediów wzbudziły zapisy zawarte w punkcie karty zatytułowanym „Edukacja”, w którym deklaruje się wprowadzenie do szkół problematyki dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tematyki tożsamości płciowej. Postanowiliśmy sprawdzić, na jaki grunt społeczny trafiła karta. Polacy są zwolennikami edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Co więcej – uważają, że wiedza o seksualności człowieka powinna być przekazywana w szkołach. I chociaż opinie o warszawskiej karcie LGBT+ są w większości krytyczne, przekonanie o potrzebie edukacji seksualnej sprawia, że połowa badanych dopuszcza wprowadzenie do szkół tematyki antydyskryminacyjnej i tożsamościowej.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego kwietniu 2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *