Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Collegium Interethnicum

zapraszają na międzynarodową konferencję pt.

Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?

która odbędzie się 21 stycznia 2016 r. o godz. 9.00-17.00 w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja dotyczy międzynarodowej współpracy rozwojowej, w szczególności perspektywy zmian w tej dziedzinie po 2015 roku. O tym Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku? rozmawiać będą przedstawiciele instytucji świadczących międzynarodową pomoc rozwojową, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego oraz środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. Gościem specjalnym będzie Marjeta Jager, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

Przyjęta w 2000 r. Deklaracja Milenijna, będąc formą zobowiązania społeczności międzynarodowej z zakresu współpracy rozwojowej oraz globalnego partnerstwa pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, stanowi unikatowy przykład współpracy międzynarodowej. Rok 2015 – jako termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – przyczynił się do pogłębienia dyskusji nad oceną dotychczasowych efektów współpracy rozwojowej, jej ewolucji, jaka zachodzi od początku XXI wieku oraz nowych założeń mających być podstawą współpracy rozwojowej po tym okresie. Jest to również dobry moment do podjęcia debaty nad aktualnym stanem oraz perspektywą polityki rozwojowej największego z donatorów, jakim jest Unia Europejska, a także państw takich jak Polska, które pomimo wielu własnych wyzwań gospodarczych coraz aktywniej zabierają głos w międzynarodowej dyskusji na temat współpracy rozwojowej.

Konferencja pt. Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *