Ocena stosunków polsko amerykańskich

Obecne stosunki polsko-amerykańskie pozytywnie ocenia blisko trzy czwarte (73%) badanych, 16% uważa, że są one „ani dobre, ani złe”, a jedynie nieliczni (2%) określają je jako złe. Nie potrafiło lub nie chciało ich ocenić 9% ankietowanych. Społeczne oceny relacji polsko-amerykańskich są obecnie najlepsze od marca 1990 roku, kiedy aż 80% badanych charakteryzowało je jako dobre. W XXI wieku oceny te zmieniały się dynamicznie. Najgorzej wzajemne relacje postrzegano w listopadzie 2012 roku, kiedy to jedynie niespełna co trzeci respondent (32%) uważał je za dobre. W kolejnych latach oceny stopniowo się poprawiały, przy czym zmiany odnotowane w październiku roku 2020 i w kwietniu br. są bardzo wyraźne. W efekcie obecnie aż o 21 punktów procentowych więcej badanych niż w lipcu 2019 roku uważa stosunki polsko-amerykańskie za dobre. Od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce respondenci oceniający je negatywnie byli w zdecydowanej mniejszości, a spadek lub wzrost odsetka ocen pozytywnych wiązał się przede wszystkim z odpowiednim wzrostem lub spadkiem oceniających je jako „ani dobre, ani złe”.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1987–2022 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *