Ocena Sejmu IX kadencji

Mijająca IX kadencja Sejmu została oceniona podobnie jak trzy poprzednie: „Dużo zrobił, ale dużo też zaniedbał” – taką odpowiedź wybrało 39% respondentów październikowego sondażu CBOS.

W ocenie tej kadencji dał o sobie znać także podział sceny politycznej i Polaków na dwa wrogie „plemiona”. Wskazuje na to jeden z najwyższych jak dotąd odsetków opinii skrajnie pozytywnych i najwyższy – skrajnie negatywnych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (402) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5% metodą CAPI, 25,0% – CATI i 13,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Komentowanie zakończone.