Oblicza nierówności społecznych – marginalizacja

INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
oraz ZESPÓŁ ds. DOBRYCH PRAKTYK

zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu

OBLICZA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH – MARGINALIZACJA,

która odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. w budynku Auditorium Maximum, Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji jest podjęcie tematyki marginalizacji w szerokiej perspektywie, zarówno w wymiarze społecznym, politycznym, jak i ekonomicznym czy geograficznym. Zapraszamy do interdyscyplinarnej dyskusji badaczy z różnych dziedzin, a zwłaszcza: socjologów, antropologów, teologów, misjonarzy, psychologów, czy ekonomistów. Liczymy na wymianę doświadczeń między praktykami i ekspertami z różnych krajów, którzy podejmują badania i zajmują się sposobami rozwiązywania problemów w zakresie marginalizacji społecznej.

Sekcje tematyczne:

  1. Marginalizacja państw i regionów – analiza sytuacji państw rozwijających się, możliwości ich zrównoważonego rozwoju, jak i występujących zależności światowych w wymiarze politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym;

  2. Marginalizacja kategorii społecznych – sytuacja osób bezdomnych, ubogich, osób starszych i niepełnosprawnych oraz możliwości ich aktywizacji;

  3. Marginalizacja w przestrzeni miejskiej – blokowiska, stare dzielnice miejskie, osiedla zamknięte;

  4. Marginalizacja na rynku pracy – zjawisko prekariatu jako produkt niepewnej pracy, zjawisko szarej strefy i bezrobocia oraz kształcenie i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym;

  5. Marginalizacja w systemie edukacji – zjawisko marginalizacji zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i marginalizacja na poziomie szkolnictwa wyższego, marginalizacja instytucjonalna.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeń (załącznik nr 1) wraz z abstraktami do 15 września 2015 r. na adres e-mail dr K. Lendzion: k.lendzion@uksw.edu.pl

Organizatorzy planują opublikowanie wybranych artykułów, po przejściu pozytywnych recenzji:
– w „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” punktowane czasopismo,
– recenzowana monografia pokonferencyjna.

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest przesłanie go do 30 listopada 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Konferencja Oblicza nierówności społecznych - marginalizacja

Pobierz
Zaproszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *