O przygodności religii w postsekularnym świecie

Ukazał się nowy numer czasopisma „Władza Sądzenia”, dotyczący wielu różnych aspektów świata postreligijnego.

W numerze znalazła się dyskusja „(Nie)Święta Wojna”, w której uczestniczyli: Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stanisław Obirek, Paweł Załęcki, Katarzyna Zielińska, a także artykuły:

  • Katolicyzm polski w procesie przemian – Janusz Mariański;

  • Religia i rola egzystencjalna w wyobrażeniach i krytycznej ocenie młodzieży licealnej i akademickiej w Polsce – Józef Baniak;

  • „Polak – katolik” – słów kilka o religijności współczesnych Polaków – Beata Pawłowska;

  • Narrativization of religious conversion experience in the environment of Evangelical Protestantism in Ukraine – Dmytro Myronovych;

  • Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi. (A)teizm oraz jego etyczne konsekwencje w myśli Martina Bubera, Emmanuela Lévinasa Jeana Paula Sartre’a – Katarzyna Kornacka-Sareło;

  • Rozwój radykalizmu salafickiego w Katalonii w kontekście działalności Hizb ut-Tahrir i innych organizacji – Stanisław Kosmynka.

Można także obejrzeć galerię „Homo (neo)religiosus”, której autorką jest Aleksandra Wysokińska oraz przecztać dwie recenzje książek: „Spiritual Capital: Wealth We Can Live by” (Danah Zohar i Ian Marshall) i „Polak katolik?” (Stanisław Obirek).

Czasopismo „Władza Sądzenia” dostępne jest za darmo, online. Intencję jego redakcji stanowi poszerzanie pola analiz empirycznych o charakterze jakościowym oraz ilościowym odnoszących się do zjawiska polityczności i rozwój subdyscypliny socjologii polityki.

Redaktorką Naczelną „Władzy Sądzenia” jest Danuta Walczak-Duraj, redaktorami prowadzącymi: Konrad Kubala i Marcin Kotras.

Zobacz
„Władza Sądzenia” numer 6/2015

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *