Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych)
Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
Fundacja Edukacyjna Transformacje
Armenian Marketing Association

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa,

która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Nałęczowie.

Tematyka konferencji:
I. Współczesna E-gospodarka
Problemy sharing economy – aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe i społeczne,
Ekosystem e-gospodarki – przedsiębiorstwa, instytucje, prosumenci,
Teoretyczne interpretacje e-społeczeństwa i e-gospodarki,
Procesy, struktury, zmiany i rozwój społeczny.
Przedsiębiorczość, innowacyjność, logistyka, konsumpcja w Sieci,
Modele biznesowe w cyfrowej gospodarce,
Alternatywny pieniądz w gospodarce i życiu społecznym,
Nowe zjawiska cyfrowej gospodarki: blockchain, DLT, ICO (ITO): motywacje, potencjał, ryzyka.

II. Współczesne E-społeczeństwo
Transformacje społeczne, Nowe ruchy społeczne,
Transformacje cyfrowe,
Wirtualizacja- wyzwania i skutki,
Wspólnoty w sieci- reorganizacja versus transformacja,
Tożsamość w hybrydowej rzeczywistości,
Portale społecznościowe- zmiany, innowacje,
Społeczeństwo sieci, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo technologiczne,
Różne koncepcje sieciowości, współczesne interpretacje rzeczywistości,
Rzeczywistość sieciowa, rzeczywistość alternatywna.

III. Społeczeństwo i gospodarka
Innowacje społeczne w sieci,
Nowe technologie dla społeczeństwa,
Konsumpcja, marketyzacja działalności społecznej,
Ocena technologii,
Humanizacja technologii,
Władza w sieci, władza sieci,
Kultura sieciowa, kultura współczesna,
Prognozy przyszłości,
Instytucje społeczne w społeczeństwie sieci,
Nowe obszary ryzyka społeczno-gospodarczego,
Innowacyjność i przedsiębiorczość,
Prawo gospodarcze.

IV. Endogenne i egzogenne czynniki rozwoju na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego
Współczesne teorie rozwoju,
Strategiczne zarządzanie rozwojem,
Współpraca sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej,
Partnerstwo wschodnie w sieciach,
Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne,
E- państwo, instytucje publiczne w sieci,
E-organizacje,
Region uczący się, Wielokulturowość,
Sieciowe strategie rozwoju lokalnego, regionalnego, metropolitalnego,
Klastry, powiązania międzyklastrowe,
Szanse i bariery rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie nowego okresu programowania 2014 – 2020,
Szanse rozwoju klasteringu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Termin przesyłania zgłoszeń do 17 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu przesyłany na adres: naleczow.konferencja@gmail.com.

Więcej
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *