Nauki humanistyczne i społeczne – między teorią a praktyką

Portal Zatoka Nauki
PROGRESS Journal of Young Researchers
Akademia Młodych Badaczy
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie

zapraszają do udziału w KONGRESIE MŁODEJ NAUKI zatytułowanym:

Nauki humanistyczne i społeczne – między teorią a praktyką,

który odbędzie się w dniach 22 września – 24 września 2017 r. w Gdańsku.

W dyskursie publicznym stawiane są pytania o to czy humanistyka jest dzisiaj potrzebna. W świetle wzrastającej roli parametryzacji osiągnięć naukowych oraz nacisku na aplikowalność wyników badań do przemysłu czy gospodarki można uznać, że rola nauk humanistycznych i społecznych maleje. Z drugiej strony problemy społeczne, które domagają się praktycznego rozwiązania wydają się przybierać na sile a humanistyka znajduje wielu obrońców. Widoczny jest również kryzys ról pełnionych przez naukowców i niepewność ścieżki kariery wśród młodych badaczy a szczególnie wśród doktorantów. Podczas kongresu chcemy przedstawić panoramę młodej polskiej nauki w przededniu czekających ją zmian. W czasie kilkunastu sesji zaprezentowane będą zarówno tematy związane z organizacją nauki (rola naukowca, samorządność doktorancka) jak i z teorią oraz praktyką badawczą z obszarów większości dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematyką poszczególnych sesji proszeni są o wysyłanie zgłoszeń (wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków) na adresy mailowe koordynatorów sesji (podane przy ich opisach) do 10 sierpnia 2017 r. Do uczestników, których referaty zostaną przyjęte na kongres przesłana zostaną szczegółowe informacje (w tym dotyczące opłaty konferencyjnej) najpóźniej do 1 września. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kongresie bez wygłaszania referatu proszone są o wysłanie informacji na mail zatokanauki@ug.edu.pl.

Całkowity koszt uczestnictwa (zarówno biernego jak i czynnego) w Kongresie Młodej Nauki wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (dwa obiady i dwie kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Dodatkowo kongresowy identyfikator będzie upoważniał do nieodpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (www.mhmg.pl).

Planowane sesje:
S1 – Praca naukowca: rola zawodowa, powołanie czy hobby?
S2 – Władza i polityka w ujęciu interdyscyplinarnym.
S3 – Wychowanie przez wieki.
S4 – Nie tylko Eugeniusz Kwiatkowski. Wybitne postaci polskiej gospodarki i polityki
morskiej w XX wieku.
S5 – Nauki humanistyczne, jako obszar badań i realizowania misji społecznej.
S6 – Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa w świetle interdyscyplinarnych badań podejmowanych przez młodych naukowców.
S7 – Uzależnienia behawioralne.
S8 – Język w działaniu – komunikacja medialna, etyka słowa, kultura języka.
S9 – Turystyka niszowa w Polsce.
S10 – Szekspir i dziecko.
S11 – Myśl polityczna w Polsce Ludowej – między akceptacją a negacją ustroju.
S12 – Środowiskowe modele pracy z dziećmi i młodzieżą.
S13 – Współczesne zagadnienia geografii społeczno – ekonomicznej.
S14 – Samorządność doktorancka w Polsce – diagnozy, recepty, procesy.
S15 – Człowiek w przestrzeni miasta.
S16 – Nowe centra cywilizacyjne i geopolityczne w stosunkach międzynarodowych.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *