Konferencja z Polonią przyjmuje zgłoszenia uczestników

Międzynarodowy Łukasiewicz – Konferencja z Polonią odbędzie się 20 grudnia 2023 r. w formie hybrydowej. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia chętnych do udziału w wydarzeniu.

Specjaliści z 22 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz z najważniejszych ośrodków badawczych na świecie porozmawiają o tym, „jak powinna wyglądać doskonała nauka w Polsce”.

„Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji jest nowa strategia rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz, która oparta jest na dwóch filarach: uruchomieniu kluczowych programów badawczych oraz na umiędzynarodowieniu” – napisano w komunikacie wysłanym do mediów.

„Doskonałą naukę można uprawiać tylko w bliskim kontakcie ze światem. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń dotyczących pracy naukowej w Polsce i za granicą oraz zainicjowania projektów naukowych o zasięgu międzynarodowym” – powiedział Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Artur Ekert specjalizujący się w fizyce kwantowej. Organizatorzy zaplanowali dwa panele dyskusyjne oraz sesję World Café.

„Podczas panelu Polska domem dla naukowców z zagranicy – success stories uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie, co przyciąga obcokrajowców do Polski i co skłania Polonię do powrotu. Będzie to rozmowa o sukcesach, wyzwaniach i fascynujących historiach osób, które wybrały Polskę jako swoją naukową przystań. Natomiast podczas części Umiędzynarodowienie – jak to robią inni, swoimi doświadczeniami podzielą się Polacy pracujący w zagranicznych ośrodkach badawczych” – napisali organizatorzy.

Udział w konferencji można zgłosić przez stronę organizatora https://lukasiewicz.gov.pl/polonia/

Nauka w Polsce

uka/ bar/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *