Metody ilościowe i jakościowe w badaniach – kolejna edycja warsztatów

Po sukcesie warsztatów z grudnia 2017 roku, Instytut PWN uruchamia ich kolejną edycję dotyczącą stosowania metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych. Podobnie jak poprzednim razem poprowadzi je dr Sylwia Bedyńska.

W socjologii, a także w innych naukach społecznych, wykorzystuje się różne metody badań, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Te pierwsze są właściwsze, gdy chcemy poznać opinię większej ilości osób, otrzymać zestandaryzowane dane. Kiedy jednak potrzebna jest pogłębiona wiedza dotycząca jakiegoś problemu, nieocenione będą metody jakościowe. Czasami oba te rodzaje są łączone, np. można przeprowadzić wywiad fokusowy (metoda jakościowa), aby poznać uwarunkowania jakiegoś zjawiska, a następnie na jego podstawie przygotować kwestionariusz ankiety (metoda ilościowa) i przebadać bardziej liczną grupę osób.

Jednak badania nie sprowadzają się tylko do ich najprzyjemniejszej części, tzn. realizacji i rozmowy z respondentami. Naukowe podejście wymusza stosowanie procedur i sprostanie pewnym standardom. Gwarantuje to wysoką jakość takiej pracy. Ważny jest plan badania i przejście przez wszystkie jego etapy.

Po pierwsze należy określić problem badawczy i cele. Następnie zapoznać się z literaturą i wyznaczyć ramy badania (podmiotowe i przedmiotowe), postawić hipotezy badawcze i określić zmienne. Dopiero wtedy przejść do wyboru metod, a jest z czego wybierać. Wraz z rozwojem nowych technologii, pojawiają się coraz to nowsze możliwości prowadzenia badań. Warto jednak wiedzieć, jakie są podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych oraz czym się różnią.

Po wyborze najodpowiedniejszej metody, przygotowuje się narzędzia badacze, określa jak analizować wyniki, jaki harmonogram pracy przyjąć. Dopiero później następuje faza realizacji, zbierania danych i ich analizowania. Efekty tych wszystkich działań są dosyć skromne, jak na ogrom włożonej pracy, ponieważ są nimi: raport, artykuł naukowy, prezentacja na konferencji itp. Dlatego też istnieje pokusa, żeby pójść na skróty, lecz wszelkie niedociągnięcia metodologiczne, wcześniej lub później, wyjdą na światło dzienne. Nawet jeśli nie na etapie prezentacji wyników, to podczas pracy zawodowej, kiedy taka osoba nie będzie potrafiła wykonać swoich obowiązków.

Socjologowie bardzo często prowadzą badania opinii. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że praca w agencjach badających opinię publiczną jest opłacalna. Przyjmują tam jednak fachowców znających się na rzeczy. Organizatorzy warsztatów zapewniają certyfikat uczestnictwa, co może być interesującym i cennym dodatkiem do CV.

Podczas warsztatu, jego uczestnicy dowiedzą się, jak samodzielnie przygotować projekt badania, jaką metodę wybrać w zależności od potrzeb projektu, jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych. Warsztat będzie też świetną możliwością usystematyzowania swojej wiedzy na temat prowadzenia badań, od ich planowania aż do opracowania raportu.

Jeszcze tylko kilka słów o prowadzącej warsztaty, którą jest dr Sylwia Bedyńska z Uniwersytetu SWPS. Pod jej redakcją już od kilku lat ukazują się podręczniki z serii „Statystyczny drogowskaz”. Ponadto prowadzi ona zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych. Posiada więc nie tylko wiedzę z obszaru prowadzenia badań, ale także umiejętności, aby ją przekazać.

Program

10:00-11:30 Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem

 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań, m. in.:
 • Dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze

11:30-11:45 Przerwa na kawę

11:45-13:15 Panel II: Badania jakościowe w praktyce

 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografie, analizy danych zastanych)
 • Strategie organizacji procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych

13:15-13:45 Przerwa obiadowa

13:45-15:15 Panel III: Badania ilościowe w praktyce

 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Strategie organizacji procesu badawczego, m.in.:
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych

15:15-15:30 Przerwa na kawę

15:30-17:00 Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania

 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy

Zobacz

Strona szkolenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/metody/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *