Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych

KATEDRA SOCJOLOGII STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ we współpracy ze Stowarzyszeniem Menedżerów Jakości i Produkcji

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje
Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych
,

która odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 r. w Częstochowie.

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie międzyorganizacyjnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz indywidualnym. Poprzednia edycja konferencji odbyła się w szczególnym czasie pandemii i lockdownu. Zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19, pracy zdalnej, działań w środowisku wirtualnym były podejmowane w tekstach zawartych w ostatnim tomie pokonferencyjnym. W roku 2022 całym światem wstrząsnęła agresja Rosji na Ukrainę, co także przekładało się na relacje współpracy na poziomie globalnym – zarówno przedsiębiorstw, instytucji, jak i obywateli. Uświadamia to nam konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków na poziomie globalnym i lokalnym. Adaptacja stała się więc głównym tematem tegorocznej konferencji. Ponieważ zjawiska te zachodzą na wielu płaszczyznach, organizatorzy konferencji zapraszają do udziału i dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w szczególności socjologii, psychologii, zarządzania, prawa oraz ekonomii. Formuła konferencji przewiduje udział praktyków inicjujących i regulujących współpracę między obywatelami, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Panele tematyczne konferencji:
• Społeczne i kulturowe uwarunkowania adaptacji do zmian w organizacji
• Współpraca między obywatelami i instytucjami w zakresie adaptacji do zmian
• Aktywizacja obywateli do współdziałania na rzecz dobra wspólnego
• Działalność ruchów społecznych na rzecz zrównoważonego środowiska
• Współdziałanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego
• Znaczenie bezpieczeństwa dla współpracy
• Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa
• Uwarunkowania współpracy współczesnych przedsiębiorstw
• Partycypacja pracownicza a innowacyjność
• Współdziałanie w sieciach społecznych
• Socjologiczne i psychologiczne aspekty dzielenia się wiedzą
• Modele współdzielenia się oraz ich zastosowanie w świecie realnym i wirtualnym
• Konsumpcjonizm i jego alternatywy
• Smart City jako rezultat współdziałania

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *