Lokalne, niepozorne, niewidoczne – na marginaliach społecznych światów

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

zaprasza do udziału w
II Rudzickim Seminarium Naukowym – Wendelinaria 2017

Lokalne, niepozorne, niewidoczne – na marginaliach społecznych światów,

które odbędzie się 1 grudnia 2017 r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy (pow. bielski, woj. śląskie), ul. Klubowa 124.

Marginalia według słownikowych definicji oznaczają „rzeczy, sprawy mało ważne lub drugoplanowe”. Ich peryferyjność może skrywać w sobie niezwykle ciekawy i cenny dla analityków życia społecznego potencjał. To co istotne, objawia się przecież często w postaci niepozornej. Epizodyczne zjawiska rozgrywające się w pozornie błahej codzienności, umocowanej w lokalnych przestrzeniach, stanowią w końcu najbliższą codzienności osnowę naszej egzystencji. Z drugiej strony – drugoplanowe lub incydentalne zdarzenia niejednokrotnie stają się użytecznymi laboratoriami szerszych społecznych fenomenów.

W tytule seminarium znajdują się trzy pojęcia, które zakreślają szeroką potencjalną przestrzeń planowanej podczas seminarium refleksji. Lokalność chcemy rozumieć jako przestrzeń zakorzenienia czy rozmaitych codziennych praktyk kulturowych – ale też jako nośnik pewnego trwałego zasobu, uaktualnianego przez całe życie jednostki. W końcu „po to uparcie patrzymy na to, co lokalne, okalające, znajome, żeby mieć siły do konfrontacji z tym, co nieskończone i bezgraniczne. Dobrze pojęta lokalność kieruje nas w stronę nieokreślonego, a w końcu uzmysławia, że w tym, co lokalne, objawia się to, co nieskończone.” (Kunce 2013: 62). Niewidoczność może być współcześnie postrzegana jako kategoria paradoksalna. Żyjemy w czasach nadreprezentacji i nadmiaru treści – od widoczności uciec właściwie nie sposób. Taka rzeczywistość utrudnia często skupienie uwagi na tym, co znaczące czy wartościowe, lecz marketingowo ułomne i pozbawione uwodzącego czaru. Dostrzeganie tego, co niepozorne, staje się w tej optyce prawdziwym metodologicznym wyzwaniem. Wychodzimy z założenia, że poświęcanie uwagi temu, co nie dość docenione, może być treningiem postawy badacza. Jak pisała S. Weil, „czyste i autentyczne wartości prawdy, piękna i dobra realizują się w działalności ludzkiej istoty dzięki jednemu i temu samemu aktowi – skierowaniu ku danemu przedmiotowi pełni uwagi” (1999: 314).

Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu, w trakcie którego będą chcieli się przyjrzeć marginaliom społecznych światów z interdyscyplinarnej perspektywy. Zaproszenie jest kierowane do przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych – w szczególności socjologów, psychologów, filozofów, etnologów, kulturoznawców, ale również przedstawicieli pozostałych dziedzin nauki.

Mogą oni nadsyłać referaty poświęcone najogólniej rozumianym kwestiom lokalnym, pozornie błahym zdarzeniom czy procesom, tematom drugoplanowym czy po prostu rzadko poddawanym naukowej refleksji.

Referenci mają możliwość darmowej publikacji wystąpień w pokonferencyjnym tomie, który ukaże się w połowie 2018 roku. W dniu seminarium zapraszamy także wszystkich uczestników na obiad i przerwy kawowe z tradycyjnym śląskim kołoczem. Osobom przyjeżdżającym środkami komunikacji publicznej oferujemy transport z/i do Bielska-Białej.

Aktywne i bierne uczestnictwo w seminarium jest darmowe.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 24.11.2017 r. pod adresem:
rafal.cekiera@us.edu.pl,
marcin.l.biernat@gmail.com

Komitet organizacyjny:
Dr Marcin Biernat
Dr Rafał Cekiera
Mgr Damian Świńczyk

Program
9:30 –9:45 Rejestracja uczestników
9:45 –10:00 Powitanie i otwarcie seminarium
10:00 –10:30 WYKŁAD MISTRZOWSKI: prof. dr hab. Urszula Swadźba (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski) „Śląska religijność–analiza socjologiczna”
10:30 –11:00 WYKŁAD MISTRZOWSKI: dr hab. Marek Rembierz (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski) „Dostrzegać niepozorne. O wychodzeniu na peryferia i marginalia społecznych światów według papieża Franciszka”
11:00 –11:15 dr Adam Pisarek (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski) „Peryferia gościnności”
11:15 –11:30 dr Jarosław Legięć (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) „Peryferia życia społecznego a wspólnoty lokalne”
11:30 –11:45 Dyskusja
11:45 –12:00 Przerwa kawowa
12:00 –12:15 prof. dr hab. Jan Róg (Uniwersytet Rzeszowski) „Zagrożenie bezpieczeństwa państwa przez grupy nacisku (lobbing). Wybrane zagadnienia”
12:15 –12:30 dr Stanisław Ciupka (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała) „Personalistyczna próba spojrzenia na przedsiębiorstwo a przestrzeń współdecydowania”
12:30 –12:45 mgr Piotr Czakon (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski) „Prekaryzacja pracy w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej. Kilka uwag o lokalnym i peryferyjnym kontekście globalnego i centralnego problemu”
12:45 –13:00 dr Marcin Biernat (Laboratorium Analiz Społecznych i Marketingowych) „Na peryferiach wielkiej historii. Pamięć zbiorowa i rodzinna w społecznościach lokalnych”
13:00 –13:15 dr Rafał Cekiera (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski) „Życie rodzinne na odległość w XX wieku. Studium na przykładzie listów Emilii Pinocy z Brazylii”
13:15 –13:30 mgr Patrycja Kowalik (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski) „Społeczeństwo w obiektywie Zofii Rydet czyli jak dawniej mieszkali
Polacy”
13:30–13:45 dr Gertruda Wieczorek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), mgr Martha Wieczorek (Uniwersytet Śląski) „Formy kształcenia zawodowego w placówkach penitencjarnych”
13:45 –14:00 Dyskusja
14:00 –14:45 Obiad
14:45 –15:00 Zakończenie seminarium
Referat wyłożony: mgr Krystyna Świdzińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
„Podhale –obszar przenikania się dziedzin kultury”

Zobacz
Strona konferencji
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Komentowanie zakończone.