List wprowadzający

LIST WPROWADZAJĄCY

Czym jest list wprowadzający

List wprowadzający jest konstruowany najczęściej w przypadku ankiety pocztowej, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpowiedzi. Spełnia ważną funkcję przekonania respondenta do udzielenia prawdziwych odpowiedzi, a także ma go skłonić do odesłania ankiety. Można tego dokonać przekonując osobę wypełniającą ankietę, że bierze udział w czymś ważnym, niepowtarzalnym i że jej wkład jest bardzo istotny.

Zawartość

List wprowadzający powinien:

  • identyfikować osobę lub instytucję przeprowadzającą badania;
  • zapewniać o poufności;
  • wyjaśnić cel badania;
  • przekonać respondenta do udzielenia odpowiedzi.

Wzór listu wprowadzającego

List wprowadzający – przykład

Warszawa 21.02.2008

Uniwersytet ……………..
miejscowość
ulica
nr telefonu

Szanowny (a) Panie (Pani),

Nazywam się Jan Kowalski, jestem studentem socjologii, przeprowadzam badanie organizowane przez Uniwersytet ……………. . Badanie to dotyczy aktywności społeczności lokalnych w Polsce.

Został Pan (Pani) wybrany do badania w sposób losowy i wszelkie pozyskane od Pana (Pani) informacje będą w pełni poufne, gdyż nie będzie możliwości przyporządkowania tych informacji do konkretnych osób.

Wyniki badań zostaną opublikowane i dostępne szerszej społeczności, głównie akademickiej. Mam nadzieję, że przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej i posłużą późniejszym badaniom. Dlatego też, proszę o udzielanie przemyślanych i rzetelnych odpowiedzi na niżej postawione pytania.

Z poważaniem

Jan Kowalski

Bibliografia

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Frankfort-Nachmias, Chava. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Pin It

Komentowanie zakończone.