Kwestionariusz ankiety do badania opinii na temat polityki w Polsce

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety do badania opinii na temat polityki w Polsce. Kwestionariusz ten składa się z: pierwszej strony i listu wprowadzającego, części właściwej z pytaniami i metryczki.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Jak wygląda proces powstawania kwestionariusza ankiety i jego struktura, możesz sprawdzić za darmo w artykule Ankieta. Poniższy przykład kwestionariusza powstał według wytycznych tam zawartych.

Często, gdy ktoś mówi „ankieta”, ma na myśli kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do występowania interakcji na linii ankieter-respondent. Może się też różnić instrukcjami zamieszczonymi w kwestionariuszu. Poniższy przykład dotyczy kwestionariusza ankiety, a więc jest on wypełniany przez respondenta.

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

BADANIE OPINII NA TEMAT
POLITYKI W POLSCE

Szanowni Państwo,

nazywam się …………………… jestem …………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

MARZEC 2017

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Pin It

Komentowanie zakończone.