Kolejne instytuty PAN i kilka uczelni ze zwiększoną subwencją

Resort nauki zwiększył subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego dla dziesięciu instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz sześciu uczelni. Łącznie jest to dodatkowe ponad 7 mln zł – wynika z komunikatów opublikowanych na stronie MNiSW.

Jak podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodatkowe środki zostały przyznane instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, które prowadzą szkoły doktorskie samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem. Kwoty subwencji dla poszczególnych podmiotów – wyjaśnił resort – obliczono w oparciu o liczbę doktorantów w szkołach doktorskich według stanu na 9 czerwca br.

Subwencję sięgającą łącznie ponad 2,3 mln zł otrzymały: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Zwiększoną subwencję przyznano także sześciu publicznym uczelniom akademickim nadzorowanym przez ministra szkolnictwa wyższego i nauki, będącym konsorcjantami w projektach wyłonionych w związku z inicjatywą Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”.

Subwencję sięgającą w sumie ponad 4,6 mln zł otrzymały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kwoty przyznanych subwencji odpowiadają wysokości wkładu własnego wnoszonego przez poszczególne uczelnie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie “Uniwersytetów Europejskich”. Obejmują, w przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, koszty innych działań zaplanowanych w projekcie, natomiast w odniesieniu do Politechniki Poznańskiej – środki na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji lidera projektu – informuje resort nauki.

Kwoty przyznanych subwencji mają charakter jednorazowy i nie będą uwzględniane w podstawie naliczania subwencji przyznawanych ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego na rok 2021.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *