Kiedy rozliczamy pity roczne online

Pity roczne online, tak samo jak pity w formie papierowej, musimy złożyć po zakończeniu roku podatkowego w określonych ustawą podatkową terminach. Pity roczne online rozliczamy korzystając z programów komputerowych do rozliczania pit udostępnianych przez resort finansów, producentów programów, samorządy i organizacje.

Pity roczne online ryczałtowców

Najwcześniej muszą rozliczyć podatek osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pity roczne online ryczałtowcy składają do końca stycznia. W 2017 roku ostatni dzień  stycznia wypada we wtorek, tak więc  PIT-28 trzeba złożyć w formie papierowej do czasu zamknięcia urzędu skarbowego, poczty, albo przez internet do  godziny 23:59. Wybranie tej godziny wiąże się z ryzykiem, że system nie przyjmie naszych  pitów przed północą i nie złożymy zeznania w terminie. O tym, czy pity zostały odebrane świadczy urzędowe potwierdzenie odbioru. Dopiero kiedy zawiadomienie o takim potwierdzeniu przyjdzie na naszą pocztę mailową, możemy spać spokojnie.

Opóźnienie może wystąpić z przyczyn technicznych  albo z powodu błędnych danych autoryzujących. Jeżeli system wykryje błąd prześle nam odpowiedni komunikat. Poprawne wypełnienie druków sygnalizowane jest kodem 200. Wtedy można pobrać potwierdzenie odbioru (UPO).

Do 31 stycznia pity roczne online mogą złożyć tez podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej (PIT-16A) oraz osoby duchowne (PIT-19A).

Pity roczne online rozliczane do końca kwietnia

Na złożenie pozostałych rocznych zeznań podatkowych podatnicy mają czas do końca kwietnia, jeśli jest to dzień pracy. Ustawodawca przewidział przesuniecie terminu na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia, w przypadku, gdy przypada na dzień wolny. Takie rozwiązanie ma zastosowanie w 2017 roku, gdzie termin rozliczenia pit przesuwa się na dzień 2 maja.

Do końca kwietnia składamy deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 zarówno w formie papierowej jak i pity roczne online. Podobnie jak w styczniu nie powinniśmy odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę. Wprawdzie pity roczne online rozlicza się szybko, ale zakłócenia pracy serwera czy inne błędy mogą przyczynić się do niezłożenia deklaracji w terminie, a zagrożone jest to konsekwencjami karno skarbowymi.

Pity roczne online wymagające korekty

Może się zdarzyć, ze po wysłaniu zeznań podatkowych chcemy je skorygować, ponieważ zauważymy błąd lub uzyskamy dodatkowe dane o naszych przychodach. Pity roczne online możemy korygować w dowolny sposób, zarówno przez internet, jak i w formie papierowej, zaznaczając na formularzu odpowiednie pole celu zeznania.

Kiedy rozliczamy pity roczne online

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *