Współczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne (t. 1 i t. 2)   Na pozycję tą składa się zbiór współczesnych tekstów socjologicznych. Autorzy książki dokonali selekcji spośród wielu dzieł, prezentując kilkadzi...

Luhmann, Niklas. Systemy społeczne

Niklas Luhmann Systemy społeczne   Książka przedstawia dorobek życia znanego socjologa niemieckiego Niklasa Luhmanna, twórcy pojęcia systemu autopojetycznego. Luhmann był uczniem Parsonsa, u któ...